Russian

Paris - France 17.11.2005 - 19.11.2005

Autograph session in Virgin Megastore 19.11.2005Autograph session in Virgin Megastore 19.11.2005
Tatu Perform at NRJ Music Tour in Lille 19.11.2005Tatu Perform at NRJ Music Tour in Lille 19.11.2005
Tatu at NRJ Music Tour Photocool in Lille 19.11.2005Tatu at NRJ Music Tour Photocool in Lille 19.11.2005